...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮރުފާރަވެރިޔާ
ނ.
(1) ދޮރުވާނު.
(2) ޢިމާރަތްފަދަ ތަންތާގެ ދޮރުމަތީގައި ފާރަޔަށް ތިބޭމީހުން.
(3) ފާރަޔަށް ތިބުމުގެ ވަޒީފާގައި ތިބޭ މީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދޮރުވާނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ