...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮރުފޮތި
ނ.
ދޮރުގައި ދަމައިފައި ހުންނަ ނުވަތަ ދޮރުގައި ދަމަން ފަހައިފައި ހުންނަ ފޮތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެމުނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ