...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮރުތަންޑު
ނ.
ދޮރު ނުވަތަ ދޮރޯށި ލައްޕައި ބަންދުކުރުމަށް މަޢުދަނީ އެއްޗަކުން ނުވަތަ ލަކުޑިން ހަދާފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މި ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ހަދާފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ