...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮރެ
ނ.
(ގ.) ދޮރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިކަހިގުން . އެތިވަރުގޮވުން. . ވަޑިންގެގެއަކު ދޮރެއް ނުހުންނާނެއެވެ . ފެންލައިޓް . ލަންޓަން . ގަހުގަތްބުރަށްހުރި . ގަހުގަތްގޮތަށް . ގޮށްމަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ