...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮރޯށި
ނ.
ގޯތިތެރެއަށް ނުވަތަ ރަށަކަށް ވަދެނުކުމެ އުޅުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ތަންތަން.
މިއެކި ގޮތްގޮތަށް ހަދާފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނެރުމަތީބުރޮޅި . ބޭރުބޮޑުއަށި . ބޮޑުދޮރޯށި . އަށި . އިސްކަންދަރުދޮރޯށި . އޮށިފުޅަފުގައި ދޮރޯށިލުން . ވަލިދޮރޮއިށި . ވަލުދޮރޯށި . މެދުމާދޮރޯށި . މެދުދޮރޯށި . ފައިދޮށްޖެހުން . ފާރަވެރިންގެދޮރޯށި . ފުޅައްމަތިން އެރުން . ފުޅަލިހިއްލުން . ދަތުރަށް އަރާވަޑައިގަންނަވާ ދޮރޯށި . ދާލަބޮޑުއަށި . ދޮރާށި . ދޮރުއަށި . ދޮރުވަށި . ދޮރުތަންޑު . ދޮރޮއިށި . ދޮރޮއްޓާ . ތަންޑު . ތަގުޑި . ތަގުޑިޖެހުން . ގަސްދޮށަށް ނެރުން . ސައްކަރަންޏާ ދޮރޯށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ