...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮޅަ
ނ.
(ގ.) ދޮޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްޓި . ހަތަރަގި . ނަވަވަންނަ . ރާޒުވާ . ބާހައްޓި . ބާރަ . އަށުހައްޓި . އަޑުބާ . އެކާހައްޓި . އެކުނި . އޮނަހަތްތަރި . މިނިޓު . މިނެއްޓު . ފަންސަހައްޓި . ދަގީގު . ދޮޅަހެއް . ދޮޅޮސް . ތިންދޮޅަހަ . ތޭހައްޓި . ލީޕުއަހަރު . ސަހައްޓި . ސަންފާކަނދޮޅު . ސައުރަހައްޓި . ސަތުހައްޓި . ސާނިޔާ . ސިކުންތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ