...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮޅި
ނ.
(1) ދަތްދޮޅީގެ ދަށްފަރާތް.
(2) މަހުގެ ބަނޑުދަށުން ކަރުތާފަތް ގަނޑާގުޅޭބައި.
(3) ނަމާދުކުރަން އަންހެނުންގެ ބޮލުގައި އަޅަންދޮޅި ޖަހައިފައި ހުންނަފޮށާ.
(4) ފަޅުން ވިލަށް ބަދަލުވާ ތާނގެ އޮޅި.
ނުވަތަ ފަޅުންވިލަށް ބަދަލުވާތާނގެ ކައިރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަމާދުފޮށާ . ބޮޑުބުރުގާ . ބޮޑުދޮޅި . ބޯކު . ކުޑަދޮޅި . ކޭލަތުނބުޅި . އެހަނޑަ . ވިލެދޮޅި . ވުށަމަސް . މަރުދަޑި . މަރަދޮޅި . މައްކާރިމަޑޫ . ފާލިކީ . ފޭލި . ދުށިން . ދެޑި . ދޮޅަ . ދޮޅި . ދޮޅި އަޅައިގަތުން . ދޮޅިއުފުރައިނޭވާލުން . ދޮޅިއެޅުން . ދޮޅިއެއްސުން . ދޮޅިވެހަ . ދޮޅިމަޑެލާ . ދޮޅިފޭލި . ދޮޅިފޭލިބުރުގާ . ދޮޅިދާންގެ . ދޮޅިދޮށް . ދޮޅިޖެހުން . ދޮޅުހިޔަ . ތުނބުޅި . ތުނބުޅިމަތިމަސްރޭކާލުން . ތޮއް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ