...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮޅިކަން
ނއނ.
(ޏ) ރޯނު ފުރައިފައި ހުންނަ އެނދުއުނދޯލި ފަދަ، ރޯނުން ގަތައިފައި ހުންނަ ޖޯލިފަދަ އެއްޗެހީގެ ރޯނުގެ ވާންކަން ކެނޑި ދޫވެފައިވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ