...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮޅިމަޑޫ
ނ.
ދޯނިފަހަރުގެ މަތިކަން ޖެހުމުގެ ކުރިން އެންމެ ފަހުން ޖަހާ މަޑޫ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދޮޅިމަޑެލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ