...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮޅިދާން
ނ.
ބޯކުގޮތަށް މަތިހަދައިފައި ދެކޮޅުގައި ކޮނޑުއަޅައިގެން ގެންދެވޭ ގޮތަށް ހުންނަ އެނދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފާލިކީ . ދޮޅިދާންގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ