...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮއްދަނޑި
ނ.
ބޮޑެތިމަސްމަހަށް ޖަހަން މަޑަ ނުވަތަ ކަމަރު ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ދަނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަޑަދަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ