...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮވާ
ނ.
(ޅ) މަސްލުހޭ ދަނޑިގަނޑުގައި އަޅާފައި ހުންނަ ވިދު.
އެއީ ދިޔަ ބަލާން އަޅާފައި ހުންނަ ލޯވަޅެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ