...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮވުން
މ.
ފެންފަދަ ދިޔާއެއްޗަކުން އެއްޗެއް ސާފުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިއްޓުން . ކޯދޮވުން . ވުޟޫ . ވުޟޫކުރުން . މޫނުދޮންނަތަށި . ފުފޭ . ފެންލުން . ފޮޓޯސާފުކުރުން . ދޮއްވުން . ތާންދޮވުން . ގަރުދޮވުން . ސާފުކުރުން . ސިންކު . ޑުރައިކުލިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ