...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮގު
ނ.
(1) ތެދަކަށްނުވާ ވާހަކަ.
(2) ޙަޤީޤަތާޚިލާފު ވާހަކަ.
(3) އަސްލެއްނެތް ވާހަކަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްހެއްތި . ހުވާގެކައްފާރަ . ހެއްދުން . ހޮރޮހެދުން . ހޮރޮވާހަކަ . ހޮޅިވާހަކަ . ރަނޑެހެދެވުން . ރަޓުވައިލުން . ރޯ . ރޯމަރުދޮގު . ބުހުތާން . ބުހުތާންއެޑުން . ބުހުތާންދޮގު . ބޯފޮތި . ކަމަށްހެދުން . އިތުރުފުޅު . އެހެންތޯ . ވޮޑެ . މަރުދޮގު . މޮޔަހެއްދުން . ދޮގުހެދުން . ދޮގުވެރިން . ދޮގުވެރިޔާ . ދޮގޮ . ދޮގޮހެދުން . ތެދު . ތެދުބަސް . ތެދުވެރި . ތެދުވެރިވުން . ތެދުވެރިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ