...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޮސް
ނ.
ހަށިގަނޑުގެ ތަނެއްގެ ލޭނުބައިވެގެން އުފެދޭމަޑު ރީނދޫ ކުލައަކަށް ހުންނަ އޮލައެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރުމާޖެހުން . ނިއުމޯނިއާ . ރަސްދޯނގި . ބަވާސީ . ބަޑިލުން . ކިހުނު . އެސްނާޅި . ވައިނޮޅިދުވަނި . ވައިކިހުނު . ވަގުދޮސްގަތުން . މައިބުރީކިހުނު . މޮހޮރުބަލި . ފައްކާވުން . ދަތްވިދުރި . ދިލަފޮޅު . ދޮހަށްރިހުން . ދޮހެ . ދޮހޮ . ދޮހޮލުން . ދޮހޮގަތުން . ދޮންވަޅިޖެހުން . ދޮސްކިހުނު . ދޮސްއައުން . ދޮސްއެރުން . ދޮސްލުން . ދޮސްގަތުން . ތުއްލަޑި . ގޮބޮރޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ