...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޯހަޅިވުން
މ.
(1) ފޭރާން ދެރަވުން.
(2) މަޖާޒު:
ތާކުންތާކު ނުޖެހޭގޮތަށް ކަމެއް ކުރެވުން.
(3) މަޖާޒު:
ހަރުދަނާކަން ކުޑަވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަތުރުވުން . ފޭރާންދެރަވުން . ދޭސީވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ