...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޯނގި
ނ.
(1) ފައިގެ މާކަޅުވާމަހާ ކުޑަކަޅުވާމަހާ ދެމެދުން ކަކުލުހުޅުގެ ދަށުފަރާތް.
(2) (ސ) ދޯގި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޅުދުޅަވުން . ކައިވަތުއިލޮށިނެގުން . މަސްގޮށް . ދަށަލި . ދަށަގުނަ . ދަށިއަނގިނި . ދޯވި . ދޯގި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ