...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޯނގިބަލި
ނ.
ރާއްޖެބަލީގެ ބާވަތެއް.
މިބަލީގައި ހަށިގަނޑުގެ ބޮޑެތި ހުޅުތަކުގައި ރިއްސާ ގަނޑުލައިވެއެވެ.
އަދި މުޅިމީހާ ފޮއްސިވެފައި ހުންނަކަމަށް ފެންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޅުދުޅަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ