...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޯނިކޮޅު
ނ.
(1) އިހުގައި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ތަންތަނަށް ދާން ބަނދެފައި ހުންނަ ފަލިޖަހާދޯނި.
މިދޯނީގައި ހުންނާނީ ރިއްސެއުފަށް ދަމައިފައެވެ.
(2) ދޯންޏަށް އެންމެ މާތްކޮށް ކިޔާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަހުރުއްދަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ