...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޯނިފަހަރު
ނ.
(1) ދޯނިތައް.
(2) ދޯނި، މިބަސްގިނަކުރުމަށް ބުނާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުގެ . ހަޅަންގަޅިއްވުން . ހަކި . ހަކުންފަލި . ހަމަފޮނު . ހަފޮޅު . ހަތަރުކަންކަށި . ހަތަރުކަންކައްޓަށްހިފުން . ހަސަންދަރި . ހިރުމަހުރަ . ހިރުމާރު . ހިކިބުންދު . ހިއްޕުން . ހިޔައުގަނޑު . ހިޔާ . ހިޔާހެދުން . ހިޔާނެގުން . ހުރައްސާރަވަޑާން . ހުސެންދަރި . ހެރަސްދަނޑިގަނޑަ . ހެޔޮރޯޅިވުން . ހޭނުން . ނަރޮމަތި . ނަލަހަފޮޅު . ނާދެލެ . ރަނގަލުން . ރާޅުއެރުން . ރިތް . ރިތްދަނޑިބައިން . ރިޔަންކޮޅުލުން . ރިޔާދެމުން . ބަނޑުއިހި . ބަރާ . ބަރާވަ . ބަރާޖެހުން . ބަރުމަރުކާ . ބައްދަނެވަކާ . ބައްދާވައްގަނޑު . ބަތަލާ . ބޭރުފަނާ . ބޮނބިފަތް . ބޮނބިފަތްކަޅިހި . ބޮޑުހިޔާކުރުން . ބޮޑުމަޅު . ބޯރާފަތޭރި . ބޯރިދޫކެޑުން . ބޯއަރުވާވައްގަނޑު . ބޯސާ . ޅައެޅުން . ޅައެޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ