...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޯރި
ިމަކޮށް އެތެރެއަށް ތެޔޮއެޅޭނޭހެން ހަދައިފައި ހުންނައެތި.
(3) ކުޑައިގެ ދަނޑީގެ ކޮޅުގައި ޖަހައިފައި ހުންނައެތި.
(4) ބައެއް އެއްޗެހި އަތުން ފަހައިއުޅޭއިރު އިނގިލިކޮޅަށް ޖަހައިފައި ހުންނަ އެތި.
(5) ގަލަން ފަދަތަކެތީގެ ތުނޑު ނިވާކުރުމަށް ޖަހައިފައި ހުންނަބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކައިތުވައްބަޑި . ފިހިގަނޑުބުމަރު . ތިންބަލު . ތެޔޮދޯރި . ގޮންފޫތާކިހާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ