...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޯޅު
ނ.
(1) މުޑިކާށީގެ މުޑީގެ ބޭރުގައްޔާއި ކާށީގެ އެތެރޭގައި ހުންނަ ކާށިތެޔޮ.
މިހުންނާނީ ގަނޑުވެފައިހުންނަ ކިރުހެންނެވެ.
(2) ވަގު ކަމާއި ސިހުން ފިލައިގެންވާ ގާތް.
(3) މީހަކާ ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ވާގައިގޯޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާޅު . ރީޗު . ބުސީ . ބުސީ ކަން . ބުސީވުން . އަވަލުން . އަސްދޫނި . އޮޅުކުރުން . އޮޅުވުން . ފަޅަދޯޅަ . ދޯޅަ . ދޯޅުކާށި . ސާރުދޯރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ