...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޯޅުކަން
މ.
މީހަކާ ނުވަތަ އެއްޗަކާ މާބޮޑަށް އޮޅުވެގެން އުޅޭކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުސީ ކަން . އަސްދޫނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ