...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޯދާރި
ެހި ހަރުކުރާން ޖަހާ ކަބީލާ، ނުވަތަ އެބާވަތުގެ އެއްޗެހި ތަރަކުރަން މަތިން ތަޅާއިރު ދަށުގައި (ކަބީލާގެ (ބޮލުގައި) ޖައްސާން ގެންގުޅޭ ދިގު ދަގަނޑު ނުވަތަ އެބާވަތުގެ ހަރު އެއްޗަކަށް ކިޔާނަމެއް.
މިދަނޑުގަޏޑު އެކިވަރުގެފަލަ މިނުގައްޔާއި ދިގުމިނުގައި ގެންގުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ