...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޯދި
ނ.
އެއްޗަކުން ފޮނުވާ އަލީގެ ރޮނގުތައް ނުވަތަ ރޮނގުތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަވި . ބޮއްސުންލުން . ކައިރުރިނދަލި . ފީކަޅާވުން . ފެލޭހާތެތްނުވާށެވެ. . ދޯދަ . ތެވެލިގައު . ގޮހޮޅު . ގޮހޮޅުކަން . ސަދަމޭގަ . ސޮހޮލު . ސޮހޮލުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ