...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޯދިޔާ
ނ.
(1) ތާކުންތާކުނުޖެހޭ.
(2) ހަރުދަނާކަމެއްނެތް.
(3) ސަހަލު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮއްސުންލުން . ފީކަޅާވުން . ފެލޭހާތެތްނުވާށެވެ. . ގޮހޮޅު . ގޮހޮޅުކަން . ސޮހޮލު . ސޮހޮލުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ