...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޯލި
ނ.
ޤަޟާޙާޖަތް ކުރުމަށް އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި އެކަކަށް ވަދެވޭވަރަށް ވަކިން ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މި ހުންނަނީ މަތި ނުބައްދައެވެ.
މަތިކަނުން ބޭރަށް ނެރެފައެވެ.
އެތެރޭގައި ފައިއަޅަން ދެފަރާތުގައި ދެގަނޑު ފިލާ ނުވަތަ ވަކަރު އަޅާފައި މެދު އޮންނާނީ ހުހަށެވެ.
އެއީ ދޯލި ކުރުމަށް ޓަކައެވެ.
އާއްމުކޮށް މި ހުންނާނީ އޮޑިދޯނި ފަހަރުގެ ކޮޅުފަސް ކޮޅުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކި . ހެއްލުން . ނަރަވެލި . ބޮޑު އުނދޯލި . ބޮޑުދޯލިކެޑުން . ބޮޑޮދޯލިކެނޑުން . ބޯބޮކުރިންލުން . ކައްތިރި . ކައްޓާފައްލާ . ކޮށިއުނދޯލި . ކޮރުން ބޮރުން . ކޮޅުއުނދޯލި . އަނގުނު . އަރުގޯލަ . އަޑުކިއުން . އާސްދަނޑި . އިނދެހެލި . އިނދޯއްލާ . އިނދޯލި . އުނދޯލިގެ . އުންސިއްލަ . ވަހަ . ވައު . ވައުފަށް . ވަލް . ވަސް . ވާދިގުއުނދޯލި . މެދުއުނދޯލި . ފަޑި . ފޫޅުވައިކެވުން . ދައިދޯ . ދާއިދޯ . ދިމާއުނދޯލި . ދޮޅިކަން . ދޯއްލަ . ދޯލި . ދޯލިކެރުން . ދޯލިގޮޅާ . ތޭރި . ތޭރިލުން . ލެއްވުން . ލޮއްވުން . ސަނދުވާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ