...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޯލިކުރުން
މ.
(1) އޮޑިދޯނި ފަހަރުގައި ހުންނަ ދޯއްޔަށް އެރިޤަޟާ ޙާޖަތް ކުރުން.
(2) ޤަޟާޙާޖަތްކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުދޯލިކެޑުން . ބޮޑޮދޯލިކެނޑުން . ދޯލިކެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ