...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަ
ނ.
(1) ކަލޭ.
(2) ސުވާލުކުރުމުގެ މާނަ ދޭހަކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އަކުރެއް.
މިސާލު:
(ހ) ތިޔަކުރީކިހައި ދެރަކަމެއްތަ? (ށ) ތިޔައީ ހަމަތެދެއްތަ? (3) (މ) ކަބުލޭގެ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަހެތި . ހަށަނަރަ . ހަށަން . ހަށަންބަނުން . ހަށަބަސް . ހަށަވާލި . ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަށިކާތަން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަށިގަނޑު . ހަނކާ . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދާނީލިޔުން . ހަނދާން . ހަނދާންނެތުން . ހަނދި . ހަނދިއެޅުން . ހަނދު . ހަނދުބަޑި . ހަނދުވަންހަ . ހަނދުވަރީ . ހަނދުވަރީމައު . ހަނދުވަރީގަސް . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނދޭގިރިކަން . ހަނގާ . ހަނގުރާމަ . ހަނޑަސް . ހަނޑަސްބުރި . ހަނޑުލުފުށް . ހަނޑޫކަނޑާލަވަ . ހަނޑޫކަނޑާމޯ . ހަނޑޫކެނޑުން . ހަނޑޫމުގުރާދަތި . ހަނަ އަނބުރައިލުން . ހަނާ . ހަނާހުނިކުރުން . ހަނާހުނިކެނޑުން . ހަނާކަފަ . ހަނާކުރިމަސް . ހަނާކުރުން . ހަނާއެޅުން . ހަނާވުން . ހަނި . ހަނިހަނި . ހަނު . ހަނުކިޔާލަވަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ