...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަށަ
ނ.
(ސ) (1) ބިންމަތީގައި އޮންނަ ހަރުފަށަލަ.
(2) (ޏ) ކަލެއަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަށަށްކިޔަނީ މަރިޔަނބުހޭވެސް އަހައެއްނުލިއެވެ. .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ