...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަށަށްކިޔަނީ މަރިޔަނބުހޭވެސް އަހައެއްނުލިއެވެ.
"ތަށަށްކިޔަނީމަރިޔަނބުހޭވެސް އަހައެއްނުލިއެވެ..
(މުސްކުޅިބަހެއް) (1) ތިމާ ދައްކާ ވާހަކަޔަށް އަނެކަކު ދެނަހުރިކަމަށްވެސް ނުހެދިޔޭ ބުނުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
(2) ބަރުއެއްޗެއް އުފުއްލަން ހިފައިހިފައި ގުޑާނުލުމުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
(3) ބައްޔަށް ފަރުވާކޮށް ލުޔެއް ނުލިބުމުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ