...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަށާ
ނ.
(ޏ) ބިންމަތީގައި އޮންނަ ހަރުފަށަލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޯބެލްއިނާމު . ރޫޅުން . ބޭސްއެޅުން . ކަންޒޫރިކިޔެވުން . ކެސެޓްރޭޑިއޯ . އުފައު . އުފައުކުރުން . އުފައުވުން . އުފައުވެރި . އުފައުވެރިކަން . ވަތް . ފައިފަލަބަލި . ފީ . ފީދެއްކުން . ފެންއިސްކުރު . ދުންކަރާސް . ގަޑި . ގޮތްހަދާ ފޮށި . ސަލާންދިނުން . ސޯފާގޮނޑި . ޞަލީބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ