...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަށި
ނ.
(1) ކާބޯތަކެތި އެޅުމަށާއި މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ބޭނުމަށް މުށިންނާއި ބިއްލޫރިންނާއި މައުދަނީ ތަކެތިން ހަދާ ކަންވާރެއް.
(2) އެކިއެކި މުބާރާތުން ވަނަވަނައަށް އައުމުގެ ސަބަބުން ދޭ އެއްޗެއް.
މިހުންނަނީ ގޮނިކޮށް ތައްޓެއްހެންނެވެ.
މި އުޅައްލައިފައިވެސް އުޅައްނުލައިވެސް ހުރެއެވެ.
(3) ފަންޑިތަ ހެދުމުގެ ގޮތުން ލިޔާ ތަށީގައި ފަންޑިތަލިޔެ ގިރައިލާފެންފޮދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިއުޅައު . ހަތްކޮޅު . ހަތްކޮޅުނެގުން . ހީބިހި . ހީބިހިނެގުން . ހުރުޅި އިއްސަށި . ހުރުޅި އިސްތަޓި . ހުޅި . ހޮޅިކުރަފަތް . ނަދުރު . ނަދުރުބެހެއްޓުން . ނަޑަ . ނަޑަވުން . ނިވާމަގު . ނިތް . ނިތްގަނޑު . ނިތްގަނޑުލުން . ނުރަ . ނުރަވުން . ނުރަޖެހުން . ނޫ . ރަންފިތޮޅި . ރަންލޯލި . ރަންސާޔަން . ރަންސާޔަންކުރުން . ރަމަން . ރާޅުބާނިއިސްތަށިގަނޑު . ރިކާބީ . ރިދާޅަ . ރުނޑި . ރުޅިބޭލުން . ރުއްޖެހިތަށި . ބަނޑުމެރިތަށި . ބަންޑުންޖެހުން . ބަބުރުބޯ . ބައިކަޅު . ބަވާސީ . ބަތްކާތަށި . ބާގަބޯތަށި . ބާގަތަށި . ބިއްލޫރިބަނޑިޔާ . ބިއްލޫރިތަށި . ބުޅިބޯ . ބުމަ . ބޮނޑިބަތްގަނޑު . ބޮންތާޓު . ބޮލިއްސަތަށި . ބޯހެދުން . ބޯހޭވުން . ބޯބޭލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ