...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަށިބަރި
ނ.
ކާއެއްޗެހި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި، ޕްލާސްޓިކު ނުވަތަ ޒިންކު ނުވަތަ ދަގަނޑުން ދަޅުބުރި ތަކެއްގެ ސިފައަށް ތައްޔާރުކޮށް ދުނިގަނޑަކަށް އެމުނޭގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނައެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަޅުބަރި . ދަޅުބުރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ