...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަށިވަތް
ނ.
(1) ލަކުޑިއާއި އުވައިން ހަދާ ބައެއް ފާޑުގެ ތަނބުތަނބު ގައްޔާއި ބައެއް ދޮރުކަނީގައި އަޑިކޮށް ނަގައިފައި ހުންނަ ފަށްފަށާއި، ބައެއް ތަންތަން.
(2) ބޮލުގެ ނާށިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮޅިކުރަފަތް . ފަތުރެވެ . ދަތުރެވާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ