...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަށިމަތި
ނ.
(1) ސުފުރާމަތި.
(2) ކާން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަތަން.
(3) އެއްބަޔަކު ކައިނިމިފައި ހުންނަތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ