...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަށިމުށި
ނ.
(1) ބަތްކާތައްޓާއި ޖޯޑުފަދަ ތަކެތި ތެޅުނީމާ ހުންނަ އެތިއެތި ކޮޅު.
(2) ފާރާއި ތަޅުންފަދަ ތަންތާނގައި ތަތްކުރާން ހަދައިފައި ހުންނަ މުށީގެ ހަތަރެސްކަން ފޮތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިއުޅައު . މިނާ . މުށިޖެހުން . ތަށިމުށިޖެހުން . ތަށިމެށި . ތާށިމޭށި . ތާޓުމޫޓި . ތާޓުމޫޓިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ