...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަނބިކަށި
ނ.
(1) ފައިތިލަޔާއި ފަޔާގުޅޭ ހުޅުގެ ކަށިގަނޑު.
(2) މިހުޅަށްވީހިސާބު.
(3) ތަނބި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަނބިށި . ތަނބިކައްޓާ . ތަނބެށެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ