...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަނބުރު
ނ.
(1ތަނބުރު) އަޅާވެޔޮ.
މިވެޔޮ ހުންނަނީ މާނިފާވެޔޮ ހެންނެވެ.
އެއަށްވުރެ ފަތް ކުދިވާނެއެވެ.
މީގައި ވައިލެޓް ކުލައިގައި ހުންނަ ތާޅަފިލިމަލެއް އަޅާނެއެވެ.
(2) ތަނބުރުވެލުގެ ވަކި.
މިއީ ވަށްކޮށްފަތިކޮށް ހުންނަ ކަޅުރަތްކުލައިގެ އެއްޗެކެވެ.
ކުނބުރު
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުވެލިވެޔޮ . އައްސިތަނބުރު . އަސްމިޔަތަނބުރު . ތަނބުރު . ތަނބުރުވައް . ތަނބުރުވެޔޮ . ތަބަރަފިލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ