...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަނޑި
ނ.
(1) އަތުގައި އަޅަން ބޭނުންކުރާ ގަހަނާއެއް.
މިއީ ހިމަކޮށް ފަތިކޮށް އަދި ވަށްކޮށް ހުންނައެއްޗެކެވެ.
(2) ގަހަނާގެ އެކަތި އަނެކައްޗާ ގުޅުވަން ނުވަތަ އޭތި އެހެން އެއްޗަކާ ގުޅުވަން އިތުރުކުރާ އެތިކޮޅު.
(3) ގަސްގަހާގެހީގެފަތް ނުވަތަ އޭގައި އަޅާތަކެތި ގަހުގައި ހަރުލުމަށް ހުންނަބައި.
(4) ނަގިއްޔާއި ލޮތާރީގެ މައިދަގަނޑު.
(5) ބައިސްކަލުގެ ފިޔަވަޅު ހަރުކުރާތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަރުގަނޑު . ނަރުގިސް . ނާސްޕާތީ . ރަތްވިނަ . ރުއް . ރޫޅޭތޮޅި . ކަށިމައްސާގު . ކަރަންކާ . ކުޅޭކުޅޭކަރަންފޫ . ކޯޅިފަޅޯ . އަތަ . އިހާވައް . އިރަށްއެނބުރޭމާ . އިޕިލްއިޕިލް . ވިހަބަށި . މާފަތިގެތުން . ފެންފާޅަ . ދަނޑި . ދިވެހި އޮނު . ދެތަނޑިމައު . ދެތަނޑިމަލް . ދެތަނޑިމާ . ތަނޑިރަތްމައު . ތަނޑިރަތްމާ . ތަނޑިބައި . ތަނޑިވަޅު . ތަނޑިދޮންކެޔޮ . ތަނޑު . ގޮށިދީދި . ސަންތިޔާނާ . ޑޭޒީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ