...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަނޑު
ނ.
ތަނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުދުރުވާ . ހެމަވަތި . ނޮޅުން . ރަތްކިރު އަލަ . ރަތްމިރިހި . ރަތްމުރަނގަ . ބަފޯއް . ބަދަބަދަވެޔޮ . ބަޑިކުޅިގަސް . ބިލެތްދާމޫ . ބުރަފަތިވިނަ . ބެއިވެޔޮ . ކަށިއޫރު . ކަންކުން . ކަޅުއަލަ . ކަޅުއޮށަނި . ކައްޓި . ކުދިރަތްމައު . ކުދިރަތްމާ . ކޮއްޗޭފަތް . އިހާގޮނޑި . އިރުދޭމައު . އުނިމާ . އޮށި . އޮނު . މަހައިލުން . މަތިވައް . މާގެދަ . މެހުން . ފަތްވަޅު . ފަލިބަނުން . ފިތުރޯނު . ފެންދިއްގާ . ފޮނިމާތަނޑު . ފޮނިމާތަނޑުން އެންދުން . ދަނޑިގަނޑުއަތަ . ދަޅި . ދޫހިމެރި . ތަނޑިގަނޑު . ތާފަތް . ގިލަފަތި . ޖަނަވަރީވެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ