...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަނުއެޅިކުނަލެއްހެން
މަޖާޒު:
(1) މީހަކު ބަލިހާލު ބޮޑުވެގެން މާގިނަ ދުވަހު ތަންމަތީގައި އޮވެ ހިކި އަނަރޫފަވުމުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
(2) ގެއަކަށްވަދެ ގަދަކޮށްގެން އަބަދުހެން އެގެއެއްގައި އުޅެން ފެށުމުން ބުނެއުޅޭ (ބަހެއް..) ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާއިރު އަންހެނަކު ހިސާބަށްވުރެ ލޮނު މަޑުވުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ