...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަން
ނ.
(1) ޖާގަ.
(2) މަންޒިލު.
(3) އެޑްރެސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަހެތި . ހަށިކާތަން . ހަށިގަނޑު . ހަނދި . ހަނޑަސް . ހަނޑުލުފުށް . ހަނޑޫކަނޑާމޯ . ހަންޑިކުރާ . ހަންޑިމައު . ހަރިންމަ . ހަރުފަ . ހަރުގަނޑު . ހަރޯށި . ހަކަ . ހަކި . ހައި . ހައިކެޑުން . ހައިވާނުބަގީޗާ . ހައެއްވުން . ހައްމާމު . ހައްދުޖެހުން . ހަވާ . ހަވާސާ . ހަވިއްތަ . ހަވޭލި . ހަމަނޭވާލުން . ހަމަފަށްއެޅުން . ހަތަރުއަނގޮޅި . ހަތަރުފައިޖެހިގޮނޑި . ހަތްއަޖައިބު . ހަތްތެލި . ހަލަނި . ހަލުއި . ހަސްފަތާލު . ހަޔެއްވުން . ހާ . ހާލި . ހާލިގަބަ . ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ހާޑުކިއްލާ . ހާޒިރީ . ހިނދިވަޅު . ހިނދު . ހިނިވެސް ފަރުބަދަ ކަނޑައެވެ. . ހިނޭ . ހިނޭޖެހުން . ހިންހުރަ . ހިންމި . ހިރިކޯލަ . ހިރިގައު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ