...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަންހެދުން
މ.
(1) ތަނެއްގައި އެއްޗެއް ބެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ މީހަކު އިށީނުމަށް ޖާގަހެދުން.
(2) ޖާގަ ތައްޔާރު ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ