...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަންހޯދުން
މ.
(1) ލިޔަންއުޅޭ ނުވަތަ ދައްކަންއުޅޭ ވާހަކައެއް ފަށައިގަތުމުގެ ގޮތުން ދޭ ބަޔާން.
(2) ފޮތްހުޅުވައިލުމުގެ ބަސް (3) ލިޔުމެއްގެ ފެށުމުގެ ބަސްކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ