...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަންބޭރު
ނ.
ފަރާ ގުޅިގެން ފަރުގެ ބޭރު ފަރާތުގައި އަޑި އެނގެން އޮންނަ ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިންހުރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ