...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަންބޭރުއެރުން
މ.
ދަތުރުކޮށްފައިދާ އުޅަނދުފަހަރަށް ރަށުގެ ފަރާ ގުޅިގެން ކަނޑާ ވީފަރާތު އަޑި އެނގޭ ހިސާބަށް އާދެވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ