...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަންކޮޅު
ނ.
ތަނުގެ ކުޑަކަން ބަޔާންކުރުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުނގުލިޖެހުން . ހުސްތަން . ނީ . ނީދަނޑި . ނޯށް . ރަތްލަފު . ރޯނާކުރަ . ބަނޑުގައިގޮށްލުން . ބަންގާޅުފޮށި . ބަޑިއެރުން . ބިހި . ކަނިކެނޑުން . ކަނިފަށް . ކައްވާދު . ކަވާ . ކަފާޅަކެކުން . ކަލިވަތް . ކިރުޅި . ކުރިމެރުން . ކުރޮޅިފިލާގަނޑު . ކުފިބޮލި . ކެލާޖެހުން . ކެޔޮފޮތި . ކޭލި . ކޮޅަލި . ކޮއި . އާހަދިޖެހުން . އަނދިރިގަނޑު . އަޑި . އިށި . އުށް . އުޅައްލީވެޔޮ . އޭނހި . ވައްގަނޑު . ވިލާފުސް . ވެއްޓުން . މަހުފޫ . މަލައެކުލެވުން . މިޔަވެއްޓުން . މުތުނި . މުލިހިނެގުން . މޫވަޅު . މޫޓު . މެދު . މެދުލުން . މޮޑުން . ފަރުމާނުތަންނި . ފިތްނެގުން . ފޫޅު . ދަށުކެޔޮފޮތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ