...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަންކޮޅެއް
ނ.
(1) ޖާގައެއް.
މިސާލު:
ތިތަނުން ތަންކޮޅެއް ދީބަލަ.
(2) އެއްޗެއްގެ އެތިކޮޅެއް.
މިސާލު:
މި ފޮތިކޮޅުން ތަންކޮޅެއް ކަފާލާށެވެ.
(3) ވަގުތުގެ ހިނދުކޮޅެއް.
މިސާލު (ހ) ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް (ށ) ތަންކޮޅެއް ކުރިން (4) ކަމެއްގެ ބައެއް މިސާލު:
ތިޔަވަރު ތަންކޮޅެއް ބޮޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑުލުފުށް . ހަންޑިކުރާ . ހަކަ . ހައި . ހައިކެޑުން . ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ހިޔަނި . ހުންބަލާ ކަށިގަނޑު . ހުޅައްފަނި . ހުދުތަން . ހޮޅިއެޅުން . ނަނުފަށް . ނިތްގަނޑު މިޔަރު . ނިލަމެހިދައު . ރަނގަވާޅު . ރަނޑަގުއި . ރަކަ . ރަތްހިނި . ރަތްދަތިމުޑު . ރާމެހި . ރިލޭރޭސް . ރޯނުބޮނޑިފާނަ . ބަދެޅި . ބަސްދާޖެހުން . ބަޑެގިރި . ބިންމަގޫ . ބީފާނު . ބުރެކި . ބެރުހަމުނާ . ބޮނޑޮބޮލް . ބޮއިގަސް . ބޮލިގަނޑު . ބޮޑައިބުރަކި . ބޮޑުފާގަ . ބޮޑުފެހި . ބޯބަންފަޓާސް . ބޯޅަކިންކިރިމާ . ބޯފޮޅި . ބޯތަށިމަސް . ޅޮސްމިޔަރު . ކަށަވަކި . ކަށިކުންބަޅަ . ކަރާރާބޮނދި . ކައްބާބު . ކިރުކޯޅި . ކުރަނގި . ކުރުތާ . ކުރެދިފަނި . ކުޅިބަލާގެ . ކުޅިތޮށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ