...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތަންވަޅުބެލުން
މ.
(1) ދަނޑިވަޅަކަށް ވިސްނުން.
(2) ފުރުޞަތަކަށް ބަލަބަލައި ހުރުން.
(3) ވަގުތެއްވޭތޯ ބަލަބަލައި ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދޭތެރެބެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ